• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/21 ساعت 10:34

    نام دیگر عید قربان، روز بزرگ ابراهیم خلیل، عید اضحی است. ضحی برآمدن آفتاب است بر بلندترین جای‌گاه خود در آسمان. وقتی آفتاب حقیقت چنان تند و راست می‌تابد که هیچ سایه‌ای برای مخفی شدن هیچ فریبی باقی نمی‌ماند: و الشمس و ضحیها! روزهای آفتابی و پرتبر بر مبارزان حقیقت مبارک! /تمت