• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/21 ساعت 00:51

    گفت‌وگو کابوس آن‌ها ست. مغالطه و مغالطه و باز هم مغالطه، خنجر آن‌ها در قلب گفت‌وگو! + پس چه باید کرد؟ - حذف قاطعانه! مغالطه‌گران را باید از زندگی حقیقی هم بلاک کرد؛ در فضای مجازی که بدیهی است! باید حس‌گر مغالطه را قوی کرد و مغالطه‌گر را از حریم گفت‌وگو بیرون انداخت. /۴۵۶