• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/05/21 ساعت 00:26

    دربخش #سرکور شهرستان #سرباز در مرز پاکستان۱۹هزار نفر در۱۸۰ #روستا هستند.فقط در۳روستا دسترسی به #اینترنت وجوددارد
    دراین بخش از جمله روستای بناب صنایع دستی متنوعی تولید میشه و بخاطرنبود اینترنت امکان فروش از راه دور میسرنیست
    از من خواستن توئیت کنم شاید @azarijahromi ببیندو فرجی شود