• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/21 ساعت 10:14

    سامانه فریب، تبر ابراهیم را زراندود می‌کند و لای زرورق می‌پیچد و برای تخدیر ما، در ویترین عرفان آبکی به نمایش می‌گذارد. غافل از این که تبر، وافور نیست، و هر اندازه آن را در لفافه خزعبل بپیچند، لبه تیز آن یک روز پرده فریب را می‌درد و خدایگان دروغ را گردن می‌زند.