• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/21 ساعت 13:29

    ولی راست میگه. اگه اون خانم بیاد عقب‌تر فرمون رو بده دست یک آقا دیگه هیچ بنده‌ای سرش تو سطل آشغال نیست. انگار همه مثل برادران بسیجن که به خاطر تفریح با موتور تو خیابون گاز بدن. چه روان رنجوری دارن اینا به خدا.