• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/05/21 ساعت 11:41

    جهانگیری: ثبات و امنیت #تنگه_هرمز خط قرمز ایران است معاون اول رییس جمهور: حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس را عامل بی‌ثباتی و افزایش تنش می‌دانیم و دخالت و حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای تحت هر نام و ائتلافی را خطری بزرگ برای صلح، ثبات و امنیت منطقه می‌دانیم