• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/21 ساعت 00:44

    + این همه بیمار در میان ما چه می‌کنند؟ - پاسخ ساده و سهم‌گین است: تخریب گفت‌وگو! گفت‌وگو تنها ابزار بیداری از خواب #پساحقیقت است. آن‌ها هر جا باشند، از یک جمع دوستانه و خانوادگی گرفته تا رسانه و مدیریت و سیاست، گفت‌گوستیزی می‌کنند؛ تا وقتی همه درمانده شوند و آن را رها کنند. /۴۵۵