• من گرافیست و هنرمند نیستم اما هنردوست چرا. فکر میکنم توی چند دهه گذشته بعد از مرتضی ممیز، این #مسعود_نجابتی باشه که تونسته روح خودشو به گرافیک تزریق کنه. فرمی که گرافیست خلق میکنه قابلیت اینو داره که روح زمانه‌اش رو شکل بده لذا زمانه‌ای که گرافیست‌های بزرگ درش زیستن امضاشونو داره