• دنیای امروز ترکیبیه از تمدن هایی که تعداد زیادی شون میراث دار ابراهیم نبی هستند. همین نشونه ایه بر اهمیت قصه اسطوره‌ای ذبح اسماعیل به روایت مسلمانان و اسحاق به روایت یهودیان. پ.ن: نقاشی‌های فرشچیان و رامبرانت.