• کاش پا بده همه جای اسم اون آقای خندون نچسب بی استعداد از تعبیر، «گیتاریست گروه آریان»، استفاده کنن! به خدا که تو نهایتا گیتاریست آریان بودی ولی خودتو به سینما، مدلینگ، خوانندگی، مجری‌گری و … تحمیل کردی! از خودش هضم نشدنی‌تر، عشاقشن که فکر میکنن گلزار نون دلشو‌ میخوره! دوبار!