• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/21 ساعت 11:42

    نادیده گرفتن پیش‌نهاد نه‌چندان غیرمنطقی و بن‌بست‌گشای رئیس‌جمهور فرانسه، مبنی بر تعلیق اقدامات طرفین و بازگشت به میز مذاکره، در شأن سیاست خارجی خردگرا و صلح‌جوی ایران نیست. حتی اگر پیش‌بینی کنید درخواست‌های رئیس‌جمهور آمریکا در مذاکره قابل‌قبول نباشد، نباید از گفت‌وگو گریخت. /۳