• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/21 ساعت 00:40

    + این‌طوری که تعداد آن‌ها خیلی زیاد می‌شود که! - بله! فکر می‌کنید برای تحقق دنیای #پساحقیقت، برای برقراری نظامی از دروغ سیستماتیک، یکی-دو نفر کافی ست؟ تعداد آن‌ها بسیار کم‌تر از دیگران، اما بسیار بیش‌تر از چیزی ست که تصور می‌کنیم. باز توصیه می‌کنم درباره سایکوپت‌ها بخوانید. /۴۵۴