• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/21 ساعت 11:42

    به‌عنوان یک شهروند و یک پدر، که بیش از فشار اقتصادی کمرشکن، نگران شیرازه‌های اجتماعی و سلامت اخلاقی جامعه‌ای است که آینده‌سازان ایران در آن می‌بالند، خاضعانه و قاطعانه از شما می‌خواهم به وظیفه اصلی خود که گفت‌وگو برای تقویت روابط بین‌المللی کشور است، در این مورد نیز عمل کنید. /۲