• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1398/05/21 ساعت 12:37

    چند روز پیش در گزارش فعالیت‌های پژوهشی سازمان سینمایی به اشتباه اسم بنده به عنوان مجری یک قرارداد ذکر شده بود. من هیچ قرارداد پژوهشی با آنها نداشته و ریالی هم دریافت نکرده‌ام. لذا اعتراض کردم و اصلاح کردند. چون در برخی سایت‌ها و کانال‌ها خبرسازی شده گفتم اینجا هم اعلام کنم.