• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/21 ساعت 10:01

    چرا؟ واقعا چرا باید تصویر مصلحان و آموزگاران بشری، در طول تاریخ و عرض جغرافیا، به چنین تحریف سیستماتیک بزرگی آلوده باشد؟! پاسخ یک واژه است: #پساحقیقت! این تصویر عرفانی بی‌خاصیتی که از مبارزان و معلمان راستین حقیقت برای ما ساخته‌اند، بزرگ‌ترین ترفند سامانه فریب برای حفظ خود است.