• اینایی که خیلی بهشون خوش میگذره رو در اینستاگرام بی صدا میکنم معمولا. خب تو خیلی داری کیف دنیارو میکنی، دمتم گرم، من مجبورم ببینم و حس بدبختی کنم؟ قاعدتا اونها حق دارند شادی شون رو با دیگران به اشتراک بگذارند ولی شرط دوستی این نیست که من حتما تماشاگر عشق و حالشون باشم!