• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/20 ساعت 15:36

    شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. ببینید چقدر حافظ لطیف بوده …