• کنترل شهر #عدن به دست جدایی طلبان جنوب افتاد #منصورهادی رئیس جمهور خودخوانده و فراری مورد حمایت #عربستان در #ریاض ساکن شد شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات نیروهای منصور هادی که از سوی عربستان حمایت می‌شوند را از شهر عدن بیرون رانده و کنترل شهر را در دست گرفتند.