• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/20 ساعت 09:17

    حتا آمدنت هم نمى‌تواند این حجم از دلتنگی تلنبار شده از نبودنت را از بین ببرد. _برای مادربزرگ