• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/20 ساعت 22:05

    مرغ رو طوری درست نکنید که وسط سفره بلند شه راه بره. بپزید غذاها رو تو رو خدا