• دکتر جلایی پور استاد مبانی جامعه شناسی من بود. حرفای بامزه‌ای سر کلاس میزد، مثلا اینکه آدم فقط باید برای دستشویی رفتن و درس خوندن تنها باشه! غیر این همه کارهای زندگی باید جمعی باشه. در ذم تنهایی اینو میگفت. شبکه‌های اجتماعی تنهایی رو پر نمیکنه دوستان، بزنید بیرون! به خودمم میگم.