• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/19 ساعت 00:29

    مربیم رفته خارجه. از خارجه هی به من عذاب وجدان میده پیتزا نخور چیپس نخور نوشابه نخور. ساعت ۷ شب به بعد هم فقط بمیر. به کوری چشمش هر سه‌ مورد مهیاست.