• علی زادمهر   zadmehr@

    1398/05/19 ساعت 11:52

    اگر این رفتار‌ها را #احمدی_نژادی‌ها انجام می‌دادند متهم می‌شدند به پوپولیسیتی بودن اما چون #حناچی انجام می‌دهد حرکت خوبی است ،شهردار تهران باید کار کند و خدمات شهرداری در شهر دیده شود نه اینکه با دوچرخه سواری و کارهای از این دست دنبال شو و نمایش باشد