• سیاوش پورعلی   siavashpourali@

    1398/05/19 ساعت 13:20

    در آخرین بیانیه عبدالله اوجلان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان آمده است که کردها خواهان دولت جداگانه نیستند.
    این شاید معنای پایان انقلابی‌گری در خاورمیانه و آغازی برای دموکراسی باشد!