• هادی نیلی احمدآبادی   hnili@

    1398/05/19 ساعت 08:53

    یا ادبیات‌‌ ما در گفتار صحیح نیست یا به سهو یا به عمد انگشت نشانه را به سمت #صادرکننده می‌بریم. تا دقیقه "۱:۵۳ حرفهای آقای همتی درست است ولی ذکر خرید ویلا در کانادا و قراردادن همه صادرکنندگان در دسته عدم برگشت ارز اشتباه است و ای کاش در صحبتها دقت کنیم.
    https://t.me/c/۱۲۲۳۰۶۱۷۲۵/۱۴