• آیت الله صدیقی   sadighi_ir@

    1398/05/18 ساعت 15:53

    #امام_باقر فرمودند: «لو زاد یقینه» اگر یقین او اضافه بود در هوا هم راه می‌رفت. این #یقین قلبی همان اکسیری است که خدای متعال در وجود آدم قرار می‌دهد، هرچقدر قوی‌تر بشود، رابطه‌ی انسان با کسانی که غریزی زندگی می‌کنند فرق می‌کند.