• این برداشت فرشاد کاملا منطقیه. #نوشین_جعفری در هر انتخابات برای پیروزی جبهه اصلاحات که مروج مداراجویی دینیه تلاش میکرد. اگه انقد غلیظ ضد دین بود چه نیازی به حمایت از اصلاحات داشت و طعنه استمرار طلب شنیدن؟ هدف صندوق آراست و استفاده از سرمایه سیاه کاربرانی مثل یار دبستانی.