• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/05/18 ساعت 18:38

    بیانیه خبری دفتر #شیخ_زکزاکی در ایران در خصوص تکذیب آزادی شیخ زکزاکی ۱.برخی شایعه‌ها در چند روز اخیر منتشر شده است که مدعی است شیخ ابراهیم زکزکی از حصر غیرقانونی سال ۲۰۱۵بعد از جنایت زاریا، توسط دولت نیجریه آزاد شده است. همگی توجه داشته باشند که این خبر صحیح نیست #رشتو