• بچه هایی که ناگهان اطلاعات توییترشون رو عوض میکنن، از عکس و نام کاربری تا الخ . فکر نمیکنن دنبال کننده‌ها حقوقی دارند؟ قبلش نباید اعلام کنند؟ با هویت دیگری ازتون شناختی کسب کردیم، احیانا مکالمه داشتیم، ناگهان میشی فردی جدید و ما مبهوت که این کیه دنبالش میکنیم و دنبالمون میکنه!