• درباره ماجرای کتاب یامین پور نباید چیزی که دوسش ندارید رو وجودش رو انکار کنید. به‌ شخصه شاهد انبوه کسانی بودم که در نمایشگاه کتاب در صف امضای کتابش بودند. در نسل جدید، دختران حزب اللهی زیادی وجود دارند که کسی مثل یامین پور براشون ستاره ست، دوسش دارند! درک کنیم فضا رو جای تحقیر.