• اما اینچنین توهین هایی قبلا هم بود. فضای رسانه‌ها پر از آدم منتقد هم بود. این تند کردن فضا توسط ترامپ بود که مملکت رو داره میبره به سمت پرتگاهی که همه توش خواهیم سوخت. رواداری تنها راه رهاییه. چه شمایی که از توهین به مقدسات داغداری چه شمایی که از حکومت اسلامی خسته‌ای. مملکتمونه.