• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/18 ساعت 15:15

    با نگاه کردنت فهمیدم زیبایی تعبیر هندسی هم دارد. گویی خدا هنرش را در در زاویه‌ی خنده‌های دلنشین تو خرج کرده.