• هر آدمی به ائمه اطهار هم توهین کرده باشه حق نداریم دست بهش بزنیم. اگر مسلمونیم، سیره اون ائمه محبت کردن به توهین کنندگان شون بوده. در حکومتی که اسلامیه و نارسایی‌ فراوونه، طبیعیه عده‌ای حتی به مقدسات توهین کنند.