• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1398/05/18 ساعت 11:29

    مردانی از اروپای شرقی با کیف ودکا و شراب، استاد آمریکایی در حال تحقیق درباره صنعت نفت، و روسپی‌های ارمنستانی که خود را تاجر معرفی می‌کردند؛
    انواع جاسوس‌هایی که آمریکا برای کسب اطلاعات از فروش نفت ایران به کار گرفته در گزارش نیویورک‌تایمز. /۱