• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1398/05/17 ساعت 12:07

    بانک پاسارگاد برای خبرنگاران مسابقه گذاشته؛ کلیپ ما را دانلود و منتشر کنید هشتک ما رو بزنید به ما منشن بزنید پست رو پاک نکنید و … معنای مسابقه را دگرگون کرده‌اند مدیران بانک پاسارگاد