• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/17 ساعت 17:36

    شاتوت بوی همه چیز می‌دهد. بوی یوسف آباد. بوی باغ کرج. بوی درخت بید و گل بنفشه و من و مائده و محمد. بی‌هوا توی خونه بوی شاتوت پیچید. شاتوت دوست ندارید بگید همین جا دوستی‌مون رو چال کنم. نمی‌خوام با کج سلیقه‌های بلوبری خور معاشرت داشته باشم.