• آقای «#ابی» عزیز و دوست داشتنی، این چه آلبومی بود آخه؟ چرا با این شعرهای آبکی با خاطرات خوبی که با آهنگ‌های ناب شما داریم، بازی می‌کنید آخه بزرگوار؟