• ایران از هیچگونه اقدامی جهت حفظ امنیت دریانوردی در #خلیج‌_فارس، #تنگه_هرمز و دریای عمان فروگذار نکرده است. آمریکا عامل اصلی ناامنی در منطقه است و معتقدیم منطقه نباید جولانگاه حضور بیگانگان شود.