• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/17 ساعت 13:30

    آدم‌ها رو بدون جدی گرفتن ادعاها از رویاهاشون بشناسید. خودتون رو درگیر ادا و اطوارهاشون نکنید.