• همین منی که انقد مواضع ضد غرب گرفتم‌ها، وقتی با سفیدای اروپایی بحثم میشه لای زیر رو میگیرم. تو گویی رسوخ کرده در روانمون که اینا اساسا محصول تمدنی هستند که از مال ما عقلانی تره و ما ازشون کمتریم. خیلی سخته ایستادن جلوشون. کم نیاوردن، لکنت نداشتن.