• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/17 ساعت 21:47

    شاید تحولی در اجزا سازنده‌اش رخ دهد اما در هر حال همان که هست خواهد ماند. این حرف در مورد روزنامه هم به نظرم درسته. نمی‌شود بهتر از روزنامه آورد. شغل خبرنگاری هم همچنان هست و خواهد ماند. _ از کتاب رهایی نداریم/ نیلوفر