• #دانشگاه_من دانشگاه علامه قطب علوم انسانیه و‌ دانشجوهای فعال و منتقد زیادی جذبش میشن. برای همین همیشه سرکوب فضای دانشجویی و حذف اساتید دگراندیش درش متداوله. اگر علامه برید دوستای خوبی پیدا می‌کنید اما احتمالا با دانشگاه زیاد درگیر میشید. دانشگاه از دانشجو خیلی عقب تره.