• مهاجرت یک آدم اهل فرهنگ و هنر به خارج کشور یعنی محروم کردن خودت از جامعه ۸۰ ملیونی و دلخوش کردن به اجتماعات نهایتا چند هزار نفره ایرانی، دلخوشی به اینکه آزاد‌تری ولی عملا از دریای فرهنگت دور شدی! همشون تو دلشون حسرته‌ها، رو نمیکنن.