• بانوی محترمی اومدن برای خواهرشون مشاوره بگیرن و علائق خواهرشونو مطرح میکنن. مگه بقالیه آخه چرا خودش نمیاد حرف بزنه؟!