• ولی این ویدیوی #حسن_رعیت برای من ازین باب جالب بود که ترکیب فرهنگ لاتی، مذهب عوام، زورخانه، فساد مالی، اسلحه و نزدیکی به قدرت هنوز کاملا زنده ست و نفس میکشه! تو گویی شعبان جعفری در قاب‌های تاریخ حبس نشده و اون لایه اجتماعی کِش اومده تا امروز! کلاه مخملی‌های علی مولایی!