• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/16 ساعت 17:21

    چقدر خوب است گاهی با خودمان خلوت کنیم و خودمان را از «کسی» قایم کنیم. درد ما درد بی‌کسی‌ست. با این خلوت قشنگ و آسوده‌ی شما توفیر دارد. ماییم یک خروار خاطرات نخ‌نما شده از فرط مرور که به گزنک می‌ماند به وقت تنهایی.