• محمد تقی روغنی ها   RoghanihaT@

    1398/05/16 ساعت 13:30

    همراه با گروهی از خبرنگاران جوان ، پایگاه چندرسانه‌ای «راوی» را برای تولید گزارش‌های ویدیویی شکل داده ایم. مجموعه‌ای مستقل و بدون اتکا به سازمان‌های دولتی و بخش عمومی. شروع سختی بوده ولی با امید و توکل به خدا و تلاش گزارشگران خوب و پرانگیزه به آینده روشن کار امیدواریم.