• مهسا جزینی   JaziniMahsa@

    1398/05/16 ساعت 18:58

    #بابک_زنجانی که بازداشت شده بود و همکارهاش رو هم می‌گرفتن یه روز شایعه شد که #حسن_رعیت رو هم گرفتن. بحث بدهی بانکیش هم مطرح بود.بازداشتش که تکذیب شد رفتیم سراغش. دفترش پایین ارژانتین بود. اون قدر سیریش شدیم که پیام داد یا دادن به #شرق که بیخیالش بشید …

    #حسن_میرکاظمی