• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/16 ساعت 08:41

    طرف تو الپاسو حمله کرده ۲۰ نفر رو کشته، ۳۰ نفر رو زخمی کرده بعد میگن مشکل روانی داشته حالا شما کتک‌کاری و دزدی پنج‌ تا دیوونه رو تعمیم بده به کل ملت و تاریخ ایران از هخامنش تا الان.