• سیاوش پورعلی   siavashpourali@

    1398/05/16 ساعت 01:12

    با قدرت گفت: کی میگه رشتی‌ها یا همون جنبش جنگل در انقلاب مشروطه نقش تعیین کننده‌ای داشتن؟
    توی دلم گفتم این یارو که اخر بی سواده و چیزی حالیش نیست ولش کن، سرم رو تکون دادم تا به حرفاش ادامه بده!
    بله میفرمودید …